ΤτΕ: Αύξηση 30,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 5μηνο- Ποιες αγορές τόνωσαν τον τουρισμό

Την ώρα που μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, με την φωτιά στη Ρόδο να έχει πλήξει τον τουριστικό κλάδο του νησιού μετά την εκκένωση χιλιάδεων ταξιδιωτών, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τον ελληνικό τουρισμό δείχνουν αύξηση 30,7% (κατά 761,3 εκατ. ευρώ) στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το πεντάμηνο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,24 δισ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 32,9%, αν και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 2,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 64,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2.330,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.783,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 214,2 εκατ. ευρώ (30,6%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 913,9 εκατ. ευρώ.

5,76 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα το πεντάμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε αύξηση 32,9% και διαμορφώθηκε σε 5,76 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 4,33 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Παραδοσιακά σημαντικότερη ήταν η παρουσία Γερμανών, Βρετανών και Γάλλων, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 3,2 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 26,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 41,7% και διαμορφώθηκε σε 2,56 εκατ. ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 18,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 54,6%.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 17,9% και διαμορφώθηκε σε 870,9 χιλ. ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 31,5% και διαμορφώθηκε σε 401,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες.
Εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε σε 639,9 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 83,3% σε 319,0 χιλ. ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 33,2% και διαμορφώθηκε σε 7,7 χιλ. ταξιδιώτες.
Ποιοι τουρίστες γέμισαν τα ταμεία
Τα περισσότερα χρήματα στον ελληνικό τουρισμό άφησαν στο πεντάμηνο οι Γερμανοί, με 601,8 εκατ. ευρώ. Γενικά παρατηρείται η «κλασική» συνεισφορά στα τουριστικά από τις μεγάλες αγορές στις οποίες στηρίζεται ο τουρισμός της χώρας: Βρετανοί με 398,7 εκατ. ευρώ, Αμερικανοί με 306,4 εκατ. ευρώ και Γάλλοι με 281,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Το «άλμα» στα τουριστικά έσοδα οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 21,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,7 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 41,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. εκατ. ευρώ.
Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,461,δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 40,4% και διαμορφώθηκαν στα 238,1 εκατ. ευρώ.
Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 601,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 37,0% και διαμορφώθηκαν στα 281,9 εκατ. ευρώ.
Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 7,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 71,5% και διαμορφώθηκαν στα 306,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα τον Μάιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,8% το Μάιο του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 1, 75 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 13,9%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 1, 54 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,2 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αύξηση κατά 6,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2023: 209,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 196,6 εκατ. ευρώ).

2,51 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα τον Μάιο
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε αύξηση τον Μάιο κατά 13,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, και διαμορφώθηκε σε 2,51 εκατ. ταξιδιώτες.

Σημαντική η παρουσία των Γερμανών, μειωμένη των Βρετανών- αν και παραμένει η δεύτερη σημαντικότερη αγορά.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 9,2%.
Άνοδο κατά 27,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 333,4 χιλ. ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 17,4% και διαμορφώθηκε σε 513,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 28,6% σε 204,5 χιλ. ταξιδιώτες.
Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 368,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 62,5% σε 154,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 3,0 χιλ. ταξιδιώτες.
Πώς κινήθηκαν τα τουριστικά έσοδα τον Μάιο
Τα περισσότερα χρήματα στον ελληνικό τουρισμό άφησαν τον Μάιο οι Γερμανοί, με τις εισπράξεις από την σημαντικότερη αγορά της Ελλάδας να διαμορφώνονται στα 417,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που σημείωσαν αύξηση παρά την μείωση των αφίξεων, και διαμορφώθηκαν στα 262,3 εκατ. ευρώ. Στα 160,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι εισπράξεις από τους Γάλλους, ενώ σημαντική αύξηση κατά 48,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τους Αμερικανούς και διαμορφώθηκαν στα 159,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Αύξηση κατά 22,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 997,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 27,0% (Μάιος 2023: 678,9 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 534,7 εκατ. ευρώ).
Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 20,8% (Μάιος 2023: 871,1 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 720,9 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,6% στα 126,2 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν στα 417,4 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 42,5% στα 160,7 εκατ. ευρώ.
Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 262,3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 48,1% και διαμορφώθηκαν στα 159,2 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 575,0% και διαμορφώθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ.

naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Trip24 Png

@2023, Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?